Tel.: +43 (0) 660 486 6191 E-Mail: besim@live.at

Botimet në gjuhën shqipe

Poezi

"Vijat e Atdheut", poezi,
SHB "Lena",
Prishtinë 2021

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Vragë malli", poezi, SHB "Lena",
Prishtinë 2019

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Fragmente të një zemre të dalldisur...!", poezi, SHB "Lena",
Prishtinë 2018

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Sy të pafajshëm..."", poezi, SHB "Atunis",
Prishtinë 2016

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Dallgë në zemër", poezi, SHB "Atunis",
Prishtinë 2016

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Besa", poezi,
SHB "Fishta",
Prishtinë 2016

Çmimi: 10 Euro

Porosite

"Mes luleve dhe lotit", poezi, SHB "Atunis",
Prishtinë 2013

Çmimi: 5 Euro

Porosite

"Baladë e ngrirë", poezi, SHB "Atunis",
Prishtinë 2012

Çmimi: 5 Euro

Porosite

"Unë në sytë e tu", poezi, SHB "Asdreni",
Shkup 2007

Çmimi: 5 Euro

Porosite

"Emocione", poezi, SHB "Luma",
Tetovë 1996

Çmimi: 5 Euro

Porosite

Prozë

"1803", roman,
SHB "Fishta",
Prishtinë 2016

Çmimi: 10 Euro

Porosite

Botimet në gjuhën gjermane

"1803", roman,
SHB "BoD",
Hamburg 2018

Çmimi: 15 Euro

Porosite

"Sy të pafajshëm...!", poezi,
SHB "BoD",
Hamburg 2018

Çmimi: 20 Euro

Porosite

"Fragmente të një zemre të dalldisur...!", poezi,
SHB "BoD",
Hamburg 2021

Çmimi: 24 Euro

Porosite

"Vragë malli", poezi,
SHB "BoD",
Hamburg 2021

Çmimi: 24 Euro

Porosite

Botimet në gjuhën suedeze

"1803", roman,
SHB "BoD",
Stockholm 2018

Çmimi: 20 Euro

Porosite

Tel.: +43 (0) 660 486 6191 E-Mail: besim@live.at