Tel.: +43 (0) 660 486 6191 E-Mail: besim@live.at

Pronar i kësaj webfaqeje dhe përgjegjës për përmbajtjen:

Besim Xhelili
E-Mail: besim@live.at
Tel.: +43 (0) 660 486 6191
Web: www.besimxhelili.at

 

SQARIM

Kjo është faqja ime personale, ku unë sipas dëshirës dhe kohës që kam në shërbim publikoj materiale të ndryshme, para së gjithash krijime nga krijimtaria ime, por edhe materiale të tjera vizuele si fotografi, video e të ngjashme.

Unë kujdesem me vëmendje që këtë faqe ta mbush me material aktual, të plotë dhe të saktë, por munden të ndodhin edhe parregullsi dhe mosmarrëveshje të padëshirueshme, për të cilat unë nuk marr asnjë përgjegjësi.

Për raste të mundshme të dëmit që mundet të vijë si pasojë e të dhënave në faqen time, nuk lejohet që kundër meje të ngritet ndonjë padi e çfarëdo forme qoftë. Unë kam të drejtën që këtë faqe në tërësi apo pjesërisht ose thjeshtë publikimin e saj ta heq nga rrjeti përkohësisht ose përgjithmonë dhe pa e paralajmëruar këtë gjë.

Për lidhjet dhe vegëzat e jashtme (eksterne) nuk marr asnjë përgjegjësi. Gjithashtu nuk garantoj saktësinë dhe aktualitetin i këtyre lidhjeve apo vegëzave dhe nuk jam në gjendje të njëjtat vazhdimisht t’i verifikoj.

Unë si autor i shkrimeve, fotografive apo publikimeve tjera të ngjashme, kam të garantuar autorësinë dhe nëse në raste të veçanta autorësia shkelet, shkelësi apo fajtori dënohet më ligj.

Materialet e publikuara në këtë webfaqe janë bërë me pëlqimin tim. Shkarkimi, kopjimi apo shumimi i paautorizuar me shkrim i të njëjtave ndalohet rreptësisht dhe dënohet me ligj. Në raste të veçanta ku shënohet se materiali është i lirë për t’u shkarkuar atëherë i njëjti edhe mund të shkarkohet pa ndonjë kërkesë paraprake.

Logot e ndryshme, në veçanti të rrjeteve sociale janë pronë e kompanive përkatëse.

Ju falënderoj për vizitën dhe mirëkuptimin!

Përzemërsisht,
Besim Xhelili

Tel.: +43 (0) 660 486 6191 E-Mail: besim@live.at

  • _blank
  • ALL CATEGORIES
  • https://besimxhelili.at/al/wp-content/uploads/2021/12/Aurela-Gace-Kenga-Magjike-2015-Akoma-Jo.mp3